Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami - jest to działalność zawodowa, prowadzona przez osoby posiadające licencje zarządcy nieruchomości, polegająca na zawodowym

( odpłatnym ), na zlecenie :

 

  • podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością, reprezentowanie nieruchomości na zewnątrz
  • prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości
  • planowaniu krótko i długo okresowych celówi sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwój nieruchomości