Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie zobowiązań spadkodawcy

..........................., dnia .............................

 

Urząd Skarbowy

w ...............................................

Wydział Podatku Dochodowego

od Osób Fizycznych

 

Wnioskodawca

....................................................................

.........................................

 

Wniosek spadkobiercy o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań spadkodawcy

 

Wnoszę o wydanie przez Urząd zaświadczenia o zobowiązaniach zmarłego w dniu..................................................................mojego.......................................................................

(podać stopień pokrewieństwa)

 

Uzasadnienie

 

W uzasadnieniu należy przedstawić akt zgonu osoby, której stan zobowiązań podatkowych chcemy poznać. Ponadto należy uprawdopodobnić, że może się być jego spadkobiercą. Spadkobiercami z mocy.

 

..................................................................

(podpis wnioskodawcy)