Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego

..........................., dnia .............................

 

Urząd Skarbowy

w ..............................................

Wydział Podatku Dochodowego

od Osób Fizycznych

 

Wnioskodawca:

..........................................

.........................................

 

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Urzędu Skarbowego określającą wysokość zaległości podatkowej

 

Na podstawie art. 241 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa wnoszę o: 1. wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Urzędu Skarbowego w .............................................. z dnia ..................................... sygn. ............................................ 2. wstrzymanie wykonania decyzji, o której mowa wyżej.

 

Uzasadnienie

 

 

W uzasadnieniu należy podać przyczynę, która zdaniem wnioskodawcy uzasadnia wznowienie postępowania.

 

..................................................................

(podpis wnioskodawcy)