Wniosek o ubezwłasnowolnienie

.............................., dnia ...................................

Do Sadu Okregowego Wydział Cywilny w .................................

 

Wnioskodawczyni:

Uczestnicy:

 

WNIOSEK o ubezwłasnowolnienie

 

 

Wnoszę o ubezwłasnowolnienie całkowite ...................................., urodzonej dnia 5 grudnia 1949 r. w .................., córki .............................................zamieszkałej w ..................................

 

 

UZASADNIENIE

(przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

....................................

podpis

 

 

Załączniki: (m. in.)

1) odpis skrócony aktu urodzenia,

2) karta informacyjna Szpitala,

3) zaświadczenie lekarza psychiatry, 4) odpisy wniosku i załączników.