Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie zobowiązań zbywcy

..........................., dnia ............................

 

Urząd Skarbowy

w ...............................................

Wydział Podatku Dochodowego

od Osób Fizycznych

 

Wnioskodawca

..........................................

...........................................

 

Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa o wydanie zaświadczenia o stanie znanych organowi podatkowemu zobowiązań zbywcy

 

Wnoszę o wydanie przez urząd zaświadczenia o zobowiązaniach podatkowych przedsiębiorstwa ................................................................................................................., które pragnę nabyć w drodze umowy kupna - sprzedaży.

 

..................................................................

(podpis wnioskodawcy)