Prokura

 

PROKURA


Wspólnicy spółki dnia ............................................................................ ustanawiają dla spółki ...................................................................................................................................................... z siedzibą w .................................................................................................................................. Prokurenta w osobie Panu (i) ....................................................................................................... zamieszkałemu w ......................................................................................................................... legitymującego się dowodem osobistym seria .................... nr .................................................... wydanym przez............................................................................................................... do wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych samodzielnie . .......................................... .......................................

podpisy Wspólników

  • icoprokura.rtf, wzór dokumentu do samodzielnego uzupełnienia