Pozew o zachowek

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego

Wydział Cywilny w ................................

 

Powód:

Pozwany:

Wartosc przedmiotu sporu:

 

Pozew o zachowek

 

Wnosze o: 1) zasadzenie od pozwanego Ludwika Szczesnego na rzecz powódki Janiny Kowalskiej kwoty 25000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 2 stycznia 2006 r.; 2) zasadzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

 

UZASADNIENIE

(przytoczyc okolicznosci faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

.......................................

podpis

 

Załaczniki: (m. in.)

1) odpis pozwu.