Pozew o ustalenie macierzyństwa

…………………………………………….

 

Sąd Rejonowy w………………………….

Wydział Rodzinny

 

Powód: ………………………………….. …………………………………………… Pozwana: ……………………………… …………………………………………..

 

Pozew o ustalenie macierzyństwa

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. Ustalenie że Jakub Szula, urodzony 22.02.1982 roku, wpisana do akt stanu cywilnego jako syn Joanny Szuli, urodzonej 15 lipca 1954 roku we Wrocławiu, jest synem pozwanej Natalii Kuk, urodzonej 12.02.1965 we Wrocławiu. 2. Zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Nadto wnoszę: 1. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: - Agatę Bobola zam. we Wrocławiu ul. Winna 5/6, - Adama Ogień zam. we Wrocławiu ul. Łazienna 2/6 - Adelajdę Ogień zam. we Wrocławiu ul. Łazienna 2/6

 

Uzasadnienie

 

Podczas postępowania przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu sgn. akt 123/99 wyrok z dnia 12.12.1999 roku ustalono, że powód Jakub Szula nie jest synem Joanny Szuli, wpisanej do aktu urodzenia jako jego matka. Sąd Rejonowy ustalił na podstawie zeznań świadków, że dziecko płci męskiej urodziła pozwana Natalia Kuk, natomiast Joanna Szula w ogóle nie była w ciąży. Dowód: akta Sądu Rejonowego we Wrocławiu sgn. akt 123/99, zeznania powołanych świadków. Joanna Szula nie wykazywała żadnej troski o powoda. Wychowaniem powoda zajmowała się od niemowlęcia ciotka Natalia Kuk. Dopiero na łożu śmierci babka powoda wyznała prawdę, że zmusiła matkę powoda, pozwaną Natalie Kuk do oddania dziecka kuzynce Joannie Szuli, ponieważ panna z dzieckiem i do tego jeszcze małoletnia to hańba w całej parafii. Powód poznawszy prawdę pragnie, by w dokumentach figurowało imię jego prawdziwej matki a nie kuzynki matki, jak to zostało spowodowane. Dowód: zeznania świadków powołanych we wniosku. W tych warunkach uzasadnione jest wniesienie pozwu z żądaniem zgłoszonym na wstępie

 

. ……………………….

Podpis