PKP - dworce kolejowe - przetargi

strona www - www.dworcekolejowe.pl

 

PKP S. A. Oddział Dworce Kolejowe powołany został z dniem 1 maja 2005 r. Obecnie zarządza 72 dworcami kolejowymi w całej Polsce (lista dworców), usytuowanymi w największych aglomeracjach miejskich oraz miastach o kluczowym znaczeniu w lokalnym węźle komunikacyjnym. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 314 tys. m2. Wielkość odprawy stanowi około 35% ogółu przewozów pasażerskich, co oznacza, że rocznie z obiektów tych korzysta ponad 420 mln osób