Pełnomocnictwo procesowe

 

 

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE

 

Upoważniam Pana adwokata Karola Wysokiego, prowadzacego Kancelarie w ....................... przy ul. ......................, do działania za mnie przed sadami powszechnymi.

 

 

 

..................................

podpis