Dawność

Dawność - zbiorcza nazwa dla instytucji prawa cywilnego polegających na utracie bądź nabyciu prawa wskutek (1) upływu czasu i (2) zaniechania osoby uprawnionej. Na dawność w aktualnym polskim prawie składają się:

 

  • przedawnienie
  • prekluzja
  • zasiedzenie
  • przemilczenie

 

Przemilczenie i zasiedzenie powodują nabycie własności i niektórych innych praw rzeczowych w następstwie upływu czasu.