Agencja Mienia Wojskowego-przetargi

strona www - www.amw.com.pl/

 

Agencja Mienia Wojskowego jest agendą państwową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Została utworzona w 1996 roku. Jej główne zadania to:

 

  • Sprzedaż lub inne zagospodarowanie, przy użyciu najnowszych instrumentów rynkowych, zbędnych nieruchomości oraz rzeczy ruchomych dla MON, a także dla MSWiA;
  • Zaopatrywanie Sił Zbrojnych RP, przy użyciu najnowszych technologii (przetargi internetowe), w sprzęt powszechnego użytku (informatyki, łączności, logistyki), środki materiałowe (materiały pędne, smary, umundurowanie i żywność) oraz paliwa grzewcze;
  • Realizacja innych strategicznych zadań dla Sił Zbrojnych RP i MON wymagających m.in. finansowania ze środków pozabudżetowych, często przy użyciu nowoczesnych technik.

 

Środki wygenerowane przez AMW ze zbywania mienia są przekazywane na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. Od początku swojej działalności AMW przekazała na ten cel ponad 1,2 mld złotych. Obecnie AMW przekształca się w nowoczesną, cywilną agencję logistyczną, działającą według najwyższych światowych standardów. Wyodrębnienie zadań AMW ze struktur MON wynika między innymi z następujących przesłanek:

 

  • Racjonalizacji wydatków budżetowych związanych z obronnością państwa;
  • Konieczności budowania zespołu profesjonalnych pracowników, którzy zapewniają ochronę interesów państwa, Sił Zbrojnych RP i MON w relacjach z sektorem prywatnym;
  • Potrzeby pozyskiwania zewnętrznego finansowania zadań związanych z obronnością, czego Siły Zbrojne RP lub resort Obrony Narodowej z przyczyn formalnoprawnych nie mogą realizować.

 

Z analogicznych względów w UE i NATO przyjęto, że „cywilne” funkcje logistyczne na rzecz sił zbrojnych powinny być powierzone wyspecjalizowanym instytucjom, których odpowiedzialność często sięga dużo dalej niż AMW. Jest to zbieżne z ogólnymi zasadami organizacji sprawnych i tanich państw, bowiem podobnie jak w Siłach Zbrojnych RP, normą w UE oraz innych nowoczesnych państwach są centralne zakupy oraz centralne gospodarowanie państwowymi nieruchomościami, realizowane przez profesjonalistów działających w skali całego państwa.

 

AMW w toku swojej działalności wykazała, że wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Jako państwowa osoba prawna jest strukturą przejrzystą dla organów kontroli państwowej, co w świetle programu walki z korupcją ma fundamentalne znaczenie.

 

AMW w imieniu Sił Zbrojnych RP i MON znacząco wspiera samorządy. Od początku swojej działalności AMW przekazała samorządom w trybie bezprzetargowym nieruchomości o łącznej pierwotnej wartości niemal 511 mln złotych. Z tytułu podatków lokalnych AMW zapłaciła samorządom ponad 136 mln złotych i odprowadziła prawie 106 milionów złotych podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Agencja Mienia Wojskowego konsekwentnie modernizuje się w prawie wszystkich aspektach jej działania tak, aby stała się nowoczesną agencją logistyczną o cywilnej kulturze zarządzania. Wszystko to przy stabilnym działaniu, a nawet powiększeniu wydajności, bowiem do lipca 2009 roku, AMW przekazała już ponad 1 mld 197mln złotych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Nieruchomości są sprzedawane wydajniej, z lepszym skutkiem ekonomicznym. Intencją kierownictwa MON jest, aby Agencja była porównywalna do wojskowych agencji logistycznych ważnych państw NATO