,,Mienie Zaburzańskie,, Informacja - z dniem 31 grudnia 2008r., minął ostateczny termin składania wniosków o rekompensate za Mienie Zaburzańskie

 

,,Grunty Warszawskie,, prowadzenie postępowań admnistracyjnych związanych z odbiorem nieruchomości od m.st. Warszawy, przejętych na własność na podstawie Dekretu z dnia 26.10.1945r., o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. W-wy (Dz.U.RP nr 50,poz.278)