Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

 

 


    Firma nieruchomości - kosierkiewicz w obecnej

formie istnieje nieprzerwanie od 1995r.

Właścicielem firmy jest  Dariusz Kosierkiewicz.

Obecna siedziba firmy Łódź, ul.Lutomierska 14 róg

ulicy Zachodniej, wejście główne od ul.Zachodniej.

Posiadamy Licencje Pośrednika w Obrocie

Nieruchomościami o numerach : 3480, 7572, 10142.

Licencje Zarządcy Nieruchomości o numerze:

13165 oraz obowiązkowe ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej

 

 

 

 

          Zakres działalności firmy

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na terenie UE i Azji
 • pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami (kraj - zagranica)
 • pośrednictwo finansowe (kredyty i pożyczki hipoteczne)
 • pośrednictwo w handlu pomiędzy UE, a krajami Azji
 • usługi konsultingowe dla firm i klientów inwidualnych
 • usługi infobrokerskie
 • zarząd nieruchomościami prywatnymi i Wspólnotami Mieszkaniowymi
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości
 • odbiór nieruchomości od Skarbu Państwa (Gmin), przejętych w                           zarząd przymusowy po 1945r.
 • przygotowanie, prowadzenie spraw spadkowych (SPADKI), testamenty, zapisy
 • prowadzenie postępowań przed Urzędami Skarbowymi, związanych z nabyciem praw spadkowych po spadkodawcach (podatek od spadku i darowizn)
 • organizacja - ustnych,pisemnych licytacji i przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
 • a od roku 2003, zajmujemy się organizacją wyjazdów handlowych do Chin. Za naszym pośrednictwem poznasz Państwo Środka, kulturę, przemysł i handel od strony praktycznej - www.grandchina.co.uk
 • wszelkiego rodzaju konsultacje związane z obrotem nierchomościami są bezpłatne i udzielane pod numerm telefonu 605 746 225 lub 534 722 225
 • konsultacje w języku hebrajskim mr Zwika telefon Israel 972 52244555,
  e-mail: zvi2512@bezeqint.net

 

 

 W naszej firmie, pracują dla Państwa najlepsi adwokaci

 od nieruchomości

z województw mazowieckie - łódzkie - małopolskie
 
 
 
    N a s z a    S p e c j a l n o ś ć

 • ,,Mienie Zaburzańskie,, Informacja - z dniem 31 grudnia 2008r., minął ostateczny termin składania wniosków o rekompensate za Mienie Zaburzańskie

   

  ,,Grunty Warszawskie,, prowadzenie postępowań admnistracyjnych związanych z odbiorem nieruchomości od m.st. Warszawy, przejętych na własność na podstawie Dekretu z dnia 26.10.1945r., o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. W-wy (Dz.U.RP nr 50,poz.278)